Højer Håndværks Festival håndværksfestival højer om Højer Håndværksfestival arrow down Det er tid til at renovere, bevare og genbruge

Højer
håndværksfestival

Vi kommer stærkt igen i 2023

Fagfolk har i mange år peget på en lang række områder, hvor det traditionelle håndværk er ved at uddø.

Dermed forsvinder ikke bare dele af vores kulturhistorie, men også særlige kompetencer og værdifuld viden. 

En advarsel, der skal tages alvorligt, da det betyder, at det snart kan blive svært at finde folk, der har den rette faglige viden 

og teknik til at kunne restaurere og bevare vore lokale og nationale kulturværdier.

Om Festivalen

Baggrund

Højer er en lille grænselandsflække omgivet af en helt usædvanlig natur og kultur. Desværre trænger mange af byens smukke gamle huse til en kærlig hånd nu og her. Højers historiske bygningsarv er unik, og i forbindelse med det aktuelle Tøndermarsk Initiativ og Højer Byfond, arbejdes der netop nu på at bevare de arkitektoniske og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer. I forbindelse med dette arbejde, er en festival med fokus på at vise, at de traditionelle håndværk og deres udøvere lever i bedste velgående, både aktuel og et stort aktiv.


Interessen for det gode håndværk

Det er ikke kun fagfolk, men også almindelige mennesker, der i disse år viser interesse for de traditionelle håndværk. Det er bl.a. værdien i selv at kunne reparere, genbruge, bygge, bidrage til selvforsyningen, osv. Der er mange ting, der trækker mod en generel holdningsændring i disse år. Det nære og autentiske har heldigvis igen stor værdi. Flere og flere søger mod oplevelser, de finder ”ægte”. På festivalens arbejdende stande og work-shops kan håndværkere vise deres færdigheder frem, og i mange tilfælde lade publikum selv prøve kræfter med nogle af de mange forskellige håndværk og materialer.


En vision

Vores håb er, at den årlige festival ikke skal stå alene, men at det året igennem vil blive muligt at følge op med en serie målrettede håndværkskurser der er åbne for alle. Tiden er inde til at renovere, bevare og genbruge, og mange vil gerne lære, hvordan man gør det bedst.

Højer Håndværks Festival

Højer Håndværksfestival kommer igen i 2023

Højer Håndværks festival

Højer Håndværks festival

Med fokus på at vise de traditionelle håndværk og deres udøvere vil der være arbejdende stande og workshops, hvor håndværkere viser deres færdigheder frem og i mange tilfælde lader publikum prøve kræfter med de forskellige håndværk og materialer. Højers historiske bygningsarv er unik, og Tøndermarsk Initiativets fokus på at bevare de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde huse og miljøer, gør Højer til det oplagte sted at afholde en festival som denne.

Højer Byfond

Højer Byfond

Det er Højer Byfond, borgere og lokale erhvervsdrivende, der står bag. Højer Byfond yder rådgivning og økonomisk støtte til private boligejere og erhvervsdrivende i Højer, der vil sætte bevaringsværdige og fredede huse i stand i byen. Byfonden støtter bl.a. restaureringer af facader, reetablering af originale bygningselementer, vinduer og døre samt nye tag. Formålet er at styrke byens kulturmiljø ved at give byens bygninger et fysisk løft og sikre et samspil mellem de bevaringsværdige bygninger og de nye funktioner, der kommer til byen.

På festivalen kan du møde

På festivalen kan du møde

Tømrere - Murere - Snedkere - Stråtækker - Rebslagerbane - Essesmed - Beslagssmed - Pottemager - Sivfletter – Bådebyggere - Trædrejer m.fl. Listen over deltagere opdateres løbende.

Små forandringer

Små forandringer

Det er små forandringer, der til sammen gør en stor forskel for byens samlede udtryk og kulturmiljø. Håndværketsfestival er et andet og nyt initiativ, som byfonden støtter. Festivalen løb af stablen første gang i 2018 og skal være med til at styrke interessen, engagementet og fællesskabet omkring det gode håndværk og Højer.