Marsken

Højer Håndværks Festival håndværksfestival højer om Højer Håndværksfestival arrow down Det er tid til at renovere, bevare og genbruge

Højer
håndværksfestival

Vi kommer stærkt igen i 2023

Fagfolk har i mange år peget på en lang række områder, hvor det traditionelle håndværk er ved at uddø.

Dermed forsvinder ikke bare dele af vores kulturhistorie, men også særlige kompetencer og værdifuld viden. 

En advarsel, der skal tages alvorligt, da det betyder, at det snart kan blive svært at finde folk, der har den rette faglige viden 

og teknik til at kunne restaurere og bevare vore lokale og nationale kulturværdier.

Om Festivalen

Baggrund

Højer er en lille grænselandsflække omgivet af en helt usædvanlig natur og kultur. Desværre trænger mange af byens smukke gamle huse til en kærlig hånd nu og her. Højers historiske bygningsarv er unik, og i forbindelse med det aktuelle Tøndermarsk Initiativ og Højer Byfond, arbejdes der netop nu på at bevare de arkitektoniske og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer. I forbindelse med dette arbejde, er en festival med fokus på at vise, at de traditionelle håndværk og deres udøvere lever i bedste velgående, både aktuel og et stort aktiv.


Interessen for det gode håndværk

Det er ikke kun fagfolk, men også almindelige mennesker, der i disse år viser interesse for de traditionelle håndværk. Det er bl.a. værdien i selv at kunne reparere, genbruge, bygge, bidrage til selvforsyningen, osv. Der er mange ting, der trækker mod en generel holdningsændring i disse år. Det nære og autentiske har heldigvis igen stor værdi. Flere og flere søger mod oplevelser, de finder ”ægte”. På festivalens arbejdende stande og work-shops kan håndværkere vise deres færdigheder frem, og i mange tilfælde lade publikum selv prøve kræfter med nogle af de mange forskellige håndværk og materialer.


En vision

Vores håb er, at den årlige festival ikke skal stå alene, men at det året igennem vil blive muligt at følge op med en serie målrettede håndværkskurser der er åbne for alle. Tiden er inde til at renovere, bevare og genbruge, og mange vil gerne lære, hvordan man gør det bedst.

Højer Håndværks Festival

Højer Håndværksfestival kommer igen i 2023