Oops...
Slider with alias hoejer haandvaerksfestival tidligere aar 1 not found.

Tømrere & murere

Tømrere & murere

Demonstration af forskellige typer bjælkesamlinger. Fremstilling af bindingsværk og opmuring af bindingsværk.

Snedkere

Snedkere

Demonstration af forskellige vinduestyper og reparation af gamle vinduer. Gamle trævinduer er guld værd! Her er muligheden for at kigge fagfolkene over skulderen.

Stråtækker

Stråtækker

Et stråtag er et naturligt, levende og miljørigtigt tag. Demonstration af traditionel tækkearbejde og mulighed for at få alle relevante informationer om stråtag.

Rebslagerbane

Rebslagerbane

Demonstration af traditionel rebslagning. Her er der mulighed for at slå sit eget tov.

Beslagssmed

Beslagssmed

Smedning og tilretning af hestesko og almen information om arbejdet som beslagssmed.

Pottemager

Pottemager

Demonstration af pottemagerens arbejde på drejeskiven. Prøv selv at at gøre pottemageren kunsten efter.

Sivfletter

Sivfletter

Demonstration af fletning af måtter, sko og kurve af søkogleaks. Prøv at lure mesteren kunsten efter.

Bådebyggere

Bådebyggere

Bygning af en traditionel engangs marskbåd. Byggeriet er startet op på Ribe Træskibslaugs værksted og afsluttes i dagene op til – og under festivalen.

Trædrejer

Trædrejer

Demonstration af diverse teknikker på moderne drejebænk samt demonstration af drejeteknikken på et vippelad.