Marsken

Højer Håndværks Festival pottemager højer håndværksfestival Shop arrow down Har du brug for noget?

Medlemskab af ‘Foreningen Højer Vandtårn’

Dit medlemskab af foreningen sikrer driften af vandtårnet, 

og medlemskabet giver gratis adgang til at nyde udsigten.

Enkeltperson kr. 75,-

Husstand kr. 100,-

Virksomhed kr. 250,-

 

MobilePay

28 670

 

Betales via posthuset

Giro +73< +85641581

 

Kreditbanken Tønder

Reg.: 7933 Kontonummer: 1001994
Iban – nummer DK 0679330001001994
BIC-kode AAKRDK22 ( swift-adresse )